7 tips voor strategie

7 tips bij het opzetten van een marketingstrategie met een bureau

  1. Neem de tijd. Het opzetten van een strategie kost nou eenmaal veel energie en commitment, maar als je er écht de tijd voor neemt, heb je er de komende jaren plezier van.
  2. Doe het samen. Jij en je team hebben het meeste verstand van jullie organisatie. De kunst voor het bureau is om op de juiste manier te faciliteren, de informatie te rangschikken en tot de kern komen. Zie het als een echte samenwerking waarbij iedereen zijn eigen belangrijke rol heeft.
  3. Stel een productowner aan. Soms komt het voor dat iemand een knoop moet doorhakken. Bijvoorbeeld bij een discussie of bij verschillende meningen. Deze productowner moet het mandaat krijgen van het team om uiteindelijk beslissingen te mogen nemen.
  4. Stel een divers team verantwoordelijk. Een strategische sessie kun je het beste doen met een team van 3 tot 6 mensen van je eigen organisatie en 1 tot 3 mensen van het externe bureau. Hoe meer diversiteit in het team, hoe beter de verschillende inzichten zijn. Het is de kunst van de facilitator om iedereen erbij te betrekken en te benutten op de kwaliteiten.
  5. Respecteer elkaars mening. Omdat veel organisaties geen vastomlijnde strategie hebben, ‘het vaak zo gegroeid is’ en teamleden te weinig sparren over de te varen koers, komt het wel eens voor dat teamleden het tijdens een sessie niet met elkaar eens zijn over de richting die het bedrijf moet hebben. Door afspraken te maken van tevoren en bij onenigheid de sessie even op pauze te zetten, komen de meeste bedrijven er wel uit. Vaak kan de sessiefacilitator wel inschatten hoe om te gaan met deze situatie. Het belangrijkste is dat de neuzen dezelfde kant op staan.
  6. Bouw flexibiliteit in. Zelfs een langetermijnplan als een strategie hoeft niet in steen gebeiteld te worden. Juist omdat de ontwikkelingen in de marketing elkaar in rap tempo opvolgen en hiermee van groot effect kunnen zijn op de impact van bepaalde berichten, is het van belang om de strategie meer te zien als een richtinggevend en veranderend document dat te allen tijde inzichtelijk is op basis van KPI’s. Op deze manier kun je snel inspelen op invloeden van buitenaf terwijl je toch een omlijnt plan hebt geformuleerd.
  7. Maak plezier. Bezig zijn met de strategische keuzes van je bedrijf is leuk! Het inspireert, motiveert en stimuleert om mee aan de slag te gaan. Het geeft richting en rust. Als je dat met een grote glimlach kunt doen, is dat toch fantastisch?