Duurzaam vs. commercie

Hoe denken ondernemers over 'commerciële' duurzaamheid?

Duurzaamheid… Je kunt de krant niet openslaan, de radio niet aanzetten of naar de televisie kijken zonder geconfronteerd te worden met grote bedrijven die van alles roepen over duurzaamheid.

Wat moeten we daar nou mee?

Bij het oprichten van Ten Stripes, in mei 2018, waren we er snel over uit dat duurzaamheid in de kern van ons bureau zit. Wij willen graag een steentje, of liever gigantische steen, bijdragen aan een betere wereld. Simpelweg omdat we daar als team erg blij van worden.

Maar hoe kunnen wij als bureau beter met onze planeet omgaan? Hoe gaan we met mensen, klanten en collega’s om? En wat doen we met winstgevendheid? Om marketing én duurzaamheid bij elkaar te krijgen besloten we ons te richten op de bekende drie P’s: People, Planet & Profit.

Wat is duurzaamheid?

Vanuit Ten Stripes formuleerden we al gauw een definitie die we vonden passen bij het woord duurzaamheid: ‘’Betekenis geven aan en in balans brengen van je organisatie en de mensen die er werken door actief en zichtbaar beleid op duurzaamheid te voeren met als doel een netto positieve impact op welzijn van mens, milieu én winstgevendheid.’’

Een definitie die iets anders is dan de definitie in het woordenboek: ‘’Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’’

Hoe denken ondernemers over duurzaamheid?

Nog veel belangrijker dan onze definitie en die in het woordenboek is natuurlijk hoe ondernemers tegen duurzaamheid aankijken. Wat betekent duurzaamheid voor hen? Om deze vraag te beantwoorden vroegen we een zestal ondernemers om met ons mee te denken over de inhoud van duurzaamheid.  Met een uitdagende hypthese, ‘traditionele bedrijven’ willen groener handelen, en ‘nieuwe economie bedrijven’ willen commerciëler handelen, gingen we in discussie om antwoord te zoeken op de vraag:


Duurzaamheid in discussie

Tijdens deze sessie kwamen een hoop nieuwe definities aan het licht. Van balans tot kwaliteit en van minder vervuiling tot talent verbinden. Voor alles valt wat te zeggen. Wat bleek: duurzaamheid is zo’n breed begrip. Voor iedereen heeft het een hele andere betekenis.

Naast een interessante discussie vingen we ook een hoop interessante quotes en statements die werden geroepen door de uitgenodigde ondernemers. Zoals:

 • ‘’Er is een grote afstand tussen hippies en grote zogenaamd duurzame bedrijven.’’
 • ‘’Als je wat wil moet je een ambassadeur van duurzaamheid zijn.’’
 • ‘’In de bouw? Daar is het dra-ma-tisch! Ze willen kostprijs en kleine marges. Voor grote bedrijven niet te doen.’’
 • ‘’We roepen allemaal wel heel hard duurzaamheid, maar feitelijk staat het nog in de kinderschoenen.’’
 • ‘’In Nederland komen we amper van het gas af, dit heeft puur met kennis te maken.’’
 • ‘’Elk goed argument = één tegenargument’’
 • ‘’Met een MVO opsomming redt je het niet, het moet geïntegreerd zijn in de kern om het geloofwaardig te houden.’
 • ‘’Gebruik je duurzaamheid puur als marketingtool? Of…?’’
 • ‘’Zijn we niet te bescheiden? Maakt het uit dat het een businessmodel is?’’
 • ‘’Duurzaamheid & commercieel gaan goed hand-in-hand’’
 • ‘’Bedrijven zouden niet alleen financieel moeten rapporteren, maar ook hoe je met mensen en natuur omgaat.”
 • “Hoe maak je duurzaamheid in een organisatie meetbaar?”

Het begrip duurzaamheid doet een hoop stof opwaaien. Zijn sommige quote’s herkenbaar voor jou?

De duurzame conclusie

Het onderwerp duurzaamheid roept veel emotie en goede argumenten op bij ondernemers. Om die reden is het niet handig om ‘zomaar’ te roepen hoe goed je bezig bent met duurzaamheid. Men vindt namelijk altijd wel een tegenargument die vaak ook terecht is.

Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar een tactische manier om duurzaamheid (op welke manier dan ook) te communiceren. Sterker nog: het lukt alleen als je dicht bij jezelf blijft en duurzaamheid integreert in de kern van de bedrijf. Juist ook als je een ‘absolute vervuiler’ bent, Want zelfs dan kun je bijdragen aan een betere wereld. Juist voor deze bedrijven wordt het belangrijk om een sterke visie te ontwikkelen over hoe duurzaamheid verankert kan worden in de core van een organisatie.

Een slimme manier om hier mee om te gaan is storytelling. Wat is het verhaal van je organisatie rondom duurzaamheid? En hoe ga je dit vertellen? Wij hebben een canvas ontwikkeld waarmee je je verhaal een stuk eenvoudiger kan vertellen. Kom je er niet uit?  Wij helpen graag!

Update : 10 oktober: de dag van de duurzaamheid.

In gesprek met Maurice Beijk, duurzaamheidsgoeroe
Om onze conclusie te valideren hebben we een afspraak ingepland met een absolute goeroe op het gebied van duurzaamheid: Maurice Beijk van Rentmeester 2050. Maurice kan zich volledig vinden in de conclusie. ‘’Mensen die niet oprecht zijn, daar prik ik zo doorheen. Daarom voeg ik aan eerder genoemde people, planet, profit graag de 4e ‘p’ toe. De P van passie.”

Duurzaamheid is niet moeilijk, maar je moet er goed over ‘voordenken’ in plaats van nadenken. Welke bewuste keuzes maak je? Waarom doe je wat je doet? Doet het er echt toe? En hoe kun je situaties voorkomen.

Sustainable Development Goals

Als absolute tip krijgen we mee om onze doelen te koppelen aan SDG’s. SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn 17 doelen, met kleinere subdoelen, die de VN heeft geformuleerd. Deze doelen kunnen uitstekend dienen als kapstok voor organisaties om bedrijfsdoelen aan op te hangen.

‘’Duurzaamheid als businessmodel. Je ontkomt er haast niet meer aan. De meeste duurzaamheidsplannen zijn commerciële trucjes. We moeten op zoek naar de échte verhalen, verhalen die er echt toe doen.’’

De goeroe vat het hele vraagstuk samen in twee woorden: hoofd + hart. Daar gaat het om.