Privacybeleid Ten Stripes

Privacyverklaring Ten Stripes B.V.

Fijn dat je de tijd neemt deze privacyverklaring te lezen. In deze privacyverklaring leggen we je graag uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, en met welk doel we dat doen. Ook vertellen we je over ons cookiebeleid.

We vragen je om deze verklaring goed door te nemen. Als je vragen, klachten of verzoeken hebt kun je deze richten aan privacy@tenstripes.nl.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?
Wij zijn Ten Stripes B.V. (hierna: Ten Stripes), gevestigd aan De Hoogte 3 in Leek. Wil je meer over onze organisatie weten? Je vindt ons in het KvK-register onder nummer 71582800.

Hoe gaan we om met privacy?

Wij willen graag privacyvriendelijk ondernemen. Niet alleen voldoen aan de privacywetgeving, maar daar het liefst een stapje verder in gaan. Daarom hebben we enkele algemene vuistregels. Ten Stripes:

  • Gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om
  • Deelt jouw gegevens niet zomaar met derden en verkoopt deze al helemaal niet
  • Beveiligt jouw gegevens goed
  • Houdt zich aan de privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen we hier aan?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon. Ten Stripes verzamelt persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt en via de cookies op onze website. Je hebt in principe geen (wettelijke) plicht om persoonsgegevens met ons te delen. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig om goed te kunnen contracteren en factureren.

Contact

Als je contact met Ten Stripes opneemt via het contactformulier op de website, dan verzamelen we jouw:

• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

We vragen deze informatie zodat we eenvoudig contact met je kunnen opnemen.

Dienstverlening

Leuk als je klant (contact) bent of wordt. In dat geval verzamelen we naast de gegevens die we hierboven noemden nog enkele aanvullende gegevens, zoals:

• Geslacht, voor- en achternaam van onze contactpersoon
• Facturatiegegevens, zoals adres en BTW-nummer
• Overige gegevens die nodig kunnen zijn in een specifiek geval.

Nieuwsbrief

Wij sturen een hele gave nieuwsbrief. Benieuwd? Je kunt hem lezen door je op de website aan te melden. Klanten voegen we aan onze mailinglist toe zodat ook zij op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Bij het aanmelden van de nieuwsbrief vragen we jouw:

– Naam
– E-mailadres.

Jouw naam gebruiken we om de nieuwsbrief persoonlijk te maken. We hechten veel waarde aan een goede en persoonlijke relatie met onze klanten, leveranciers en derden die interesse in ons bedrijf hebben.

Cookies

We slaan in principe (een deel van) jouw IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website en door jou gebruikte browser en apparaattype op wanneer je onze website bezoekt. Als je ons daar toestemming voor hebt gegeven, dan plaatsen we cookies om jou gerichte advertenties te laten zien en om conversies te meten. Meer hierover lees je in onze cookieverklaring.

Met welke doelen en op welke grondslagen verwerken we jouw gegevens?
We verwerken bovenstaande gegevens alleen als het nodig is, in de volgende gevallen:

– Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen
– Om contact met je te kunnen opnemen ten behoeve van onze dienstverlening
– Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
– Om de nieuwsbrief te kunnen versturen
– Om de website te optimaliseren
– Om gerichte advertenties te laten zien.

Wanneer jouw gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven verwerken zullen we je daarover informeren in een vernieuwde privacyverklaring.

We verwerken jouw gegevens ter voorbereiding of voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Dit laatste geldt met name bij direct marketing, zoals het informeren over wijzigingen zodra dit ook een commercieel “tintje” krijgt en voor de optimalisatie van de website. Ook gebruiken we cookies, die jou online kunnen volgen. Dat doen we alleen als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Die keuze is aan jou.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Ten Stripes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wat houdt dat concreet in?

Personalia

Algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Dit zijn de gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij (telefonisch) contact met jou kunnen opnemen. Deze worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden of zolang je klant bij ons bent.

Klantdossiers

Alle informatie omtrent projecten die je met ons doet bewaren we zolang je klant bij ons bent of tot uiterlijk een jaar na de laatste dienstverlening aan jou.

Facturen

Aan jou of jouw bedrijf verstuurde facturen of ontvangen facturen bewaren we 7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we jouw gegevens?

Zo min mogelijk. Ten Stripes deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. En wees gerust, Ten Stripes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We zijn extra alert bij partijen die jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verweken/opslaan. In dat geval kijken we of doorgifte op grond van de privacywetgeving wel is toegestaan. En ook hier sluiten we een goede overeenkomst mee. Voorbeeld: MailChimp. Deze partij helpt ons met onze nieuwsbrief en slaat gegevens op in Amerika. Gelukkig is MailChimp aangesloten bij het Privacy Shield Framework. Organisaties die bij dit Framework zijn aangesloten voldoen aan strenge eisen omtrent gegevensbescherming. Jouw gegevens staan hier dus net zo veilig als bij ons.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Ten Stripes is zuinig op jouw gegevens. We dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens lekken of verloren gaan. Enkele van deze maatregelen:

  • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, zoals de informatie die je ons verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden
  • Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall
  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens
  • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@tenstripes.nl.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ten Stripes. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek/bezwaar/intrekking sturen naar privacy@tenstripes.nl.
Wij zijn verplicht na te gaan of het bericht van jou afkomstig is. Daarom vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met jouw bericht mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in jouw identiteitsbewijs) documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We verwijderen deze kopie onmiddellijk nadat we jouw identiteit hebben vastgesteld en we reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Als je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan vragen we je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. We hopen hier natuurlijk samen met jou uit te komen, maar willen je ook wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wat als het privacybeleid van Ten Stripes wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Ook kan onze dienstverlening veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wil je up-to-date blijven? Controleer deze verklaring dan regelmatig.

Versie juli 2018

Goed geregeld!