Onze impact

Onze impact, inzichtelijk!

Download ons impact jaarverslag van 2021. Klik!

In het impact dashboard hierboven staan de belangrijkste KPI’s omtrent onze impact. Want Ten Stripes zou Ten Stripes niet zijn, als we niet ook onze eigen impact inzichtelijk hebben gemaakt, zodat we datagedreven onze steen bijdragen aan een betere wereld!

Op deze pagina kom je dus precies te weten:

  • Wat de achterliggende gedachten zijn bij elke KPI in het impact dashboard.
  • Hoe we deze KPI’s precies meten.
  • Op welke manier we dit onderbouwen.
  • En wat onze concrete doelstellingen per KPI zijn waar we onszelf op afrekenen. 

Benieuwd? Lees dan snel verder.

Impact maken, op de SDG’s

Bijdragen aan een betere wereld dus, oke. Wat zou het handig zijn als daar richtlijnen voor waren, of misschien zelfs een wereldwijde agenda voor een duurzame toekomst… 

En gelukkig bestaat die ook. En wat voor één. We bedoelen natuurlijk de Sustainable Development Goals (SDG’s)! De SDG’s zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, opgesteld door alle landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties. Het doel van de SDG’s is om de wereld voor 2030 een betere plek te maken.

De SDG’s raken verschillende wereldwijde problemen die om onze aandacht en actie vragen. Van extreme armoede tot de vervuiling van de oceanen en van de opwarming van de aarde tot alles daartussenin. Eén ding hebben ze in ieder geval gemeen: ze zijn allemaal noodzakelijk om de gewenste duurzamere toekomst tot een nieuwe realiteit te maken. 

Hiervoor is samenwerking tussen verschillende organisaties hard nodig. En vanuit het bedrijfsleven willen wij helpen het verschil te maken. Daarom gaan we bij alles wat we doen na of het bijdraagt aan onze impact doelstelling de Nieuwe Economie laten groeien. Zo ja? Let’s go!


De Nieuwe Economie laten groeien

Tijdens het nadenken over de vraag: ‘Wat is nou écht de manier waarop wij de meeste impact maken?’, waren we het er al snel over eens: we willen de Nieuwe Economie laten groeien. Dit doen we aan de hand van drie pijlers:

  1. Klanten helpen met het vergroten van hun positieve impact en het verkleinen van hun negatieve impact.
  2. Onze kennis over de Nieuwe Economie delen.
  3. De beste plek bieden voor intrinsiek gemotiveerde marketeers die met plezier, autonomie en zingeving werken aan de marketing van onze klanten.

1. Waarde voor de Nieuwe Economie en de impact van onze klanten inzichtelijk

Waarde voor de Nieuwe Economie

Samen met de impact wetenschappers van Alexander Impact hebben we bepaald welke van onze klanten precies Nieuwe Economie klanten zijn. Op deze manier monitoren we per maand welk deel van onze omzet volgt uit werk wat we doen voor Nieuwe Economie klanten.

Ons doel? Aan het einde van 2021 een toename van 10 procentpunten zien in dit percentage ten opzichte het begin van dit jaar! Cool, right? Maar nog lang niet alles.

Een percentage van onze omzet is een goed begin, maar niet waar we onszelf uiteindelijk op willen afrekenen. Achter de schermen ontwikkelen we, samen met Alexander Impact, namelijk een methode waarmee we precies in kaart brengen hoeveel absolute waarde we creëren voor de Nieuwe Economie.

Op deze manier hebben als uiteindelijk doel om voor eind 2021 aan te tonen dat Ten Stripes werkt als een multiplier voor de Nieuwe Economie: Elke euro voor Ten Stripes, zetten we om in nog veel meer Euro’s voor de Nieuwe Economie. Of dit gelukt is, en wat de exacte multiplier precies is, weten we aan het einde van 2021!

De impact van onze klanten inzichtelijk

De impact die wij maken op de Nieuwe Economie is grotendeels indirect; via de klanten die wij helpen om hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact te verkleinen. Daarom koppelen we onze klanten op strategisch niveau aan de SDG’s en sturen we er actief op dat onze klanten, net als wij, impact als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering zien.

Nu weten wij als geen ander dat bepalen hoe je begint met impact maken lastig is. En laat beginnen nou net dé essentiële eerste stap zijn om impact te maken. Daarom moedigen we het opnemen van impact in je bedrijfsvoering op een zo hoog mogelijk niveau van harte aan. De beslissing hierover ligt natuurlijk altijd bij jou.

SDGimpact.nl

Om inzichtelijk maken in welke mate onze klanten het doelgericht maken van impact tot structureel onderdeel van hun bedrijfsvoering hebben gemaakt, gebruiken we de tool SDGimpact. Via onze partner pagina (en het dashboard bovenaan deze pagina) zie je in één oogopslag welke bedrijven we op welk niveau helpen met impact maken op de SDG’s!

In 2021 hebben we als doel gesteld om al onze klanten aan de SDG’s te koppelen, zodat de percentages in het impact dashboard bij De verdeling van onze huidige klanten tussen de niveaus van SDG Impact samen 100% zijn.

Daarnaast willen we al onze klanten binnen één jaar helpen om impact op een hoger niveau op te nemen in hun bedrijfsvoering, wat terug te zien moet zijn in de verdeling van onze huidige klanten tussen de niveaus van SDG Impact. Onderaan deze pagina vind je een greep uit de impact pagina’s die we hebben geschreven voor klanten die impact maken op niveau zilver!

 

2. Kennisdeling over de Nieuwe Economie

The Impact Project

De Nieuwe Economie laten groeien gaat het snelst als zoveel mogelijk bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en individuen eraan bijdragen. Daarom hebben we de volledig gratis e-learningmodule The Impact Project gelanceerd. In deze module, specifiek gericht op start-ups en studenten, helpen we je met het opzetten van je eigen Marketing 3.0 strategie voor jouw bedrijf. 

Wanneer je de module succesvol afrondt, ben je trots eigenaar van je eigen Impact Ondernemen certificaat en klaar om met jouw bedrijf de Nieuwe Economie te laten groeien. Aan het eind van 2021 willen we op deze manier 1000 Impact Ondernemen certificaten uitgegeven hebben.

Op kleine én grote schaal kennis delen

Wat werkt nou beter om de Nieuwe Economie te laten groeien, dan de Nieuwe Economie marketeers zelf op te leiden? Ongetwijfeld van alles, maar wij zijn ervan overtuigd dat het opleiden van studenten in ieder geval een belangrijke bijdrage levert. En voormalig stagiair en nu SEA specialist Bob ook:

‘’Het is toch veel mooier om marketing te maken op basis van een inspirerende missie, visie en waarden, dan alleen gebaseerd op wat eenen, nullen, punten en komma’s?!’’

Daarnaast delen we geregeld blogs en posts via onze sociale media kanalen Instagram en LinkedIn met kennis over de Nieuwe Economie. Hiermee willen we in eind 2021 10,000 unieke lezers per maand kennis bijbrengen over de Nieuwe Economie.

Welke blogs dit precies zijn, is getoetst door Alexander Impact, zodat we zeker zijn dat we alleen blogs die specifiek kennis delen over de Nieuwe Economie hierin meenemen. En hoe we ervoor staat? Dat zie je bovenaan deze pagina in het impact dashboard!

3. Werkgeluk

Onze impact valt of staat met onze werknemers. Dit klinkt misschien wat dramatisch, maar is daarom niet minder waar. Zonder onze intrinsiek gemotiveerde marketeers is het simpelweg onmogelijk om de marketing te maken waar we zo trots op zijn.

Daarom hechten we veel waarde aan een cultuur gebaseerd op psychologische vrijheid. Dat wil zeggen: iedereen mag zeggen wat hij of zij wil, altijd en tegen iedereen. Ook sporten we wekelijks samen en organiseren we meerdere activiteiten buiten het werk om, met de sinterklaasviering en bijbehorende karaoke avond als één van de absolute hoogtepunten 😉

Om te checken of onze werknemers met zoveel plezier naar het werk gaan als we hopen, doen we vier keer per jaar een onderzoek naar het werkgeluk dat onze marketeers ervaren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Alexander Impact, en de resultaten worden per kwartaal geupdate in het impact dashboard bovenaan deze pagina.


Onze strategie om de Nieuwe Economie te laten groeien

De SDG’s waar wij aan bijdragen met onze impact doelstelling zijn SDG 4, 8 en 17, zoals ook in het impact dashboard bovenaan deze pagina te zien.

De strategie achter onze impact doelstelling ontdek je in de Theory of Change. Deze is ook een goed voorbeeld van onze bijdrage aan SDG 17, rechtsonderin de Theory of Change zie je namelijk de ‘Alexander Impact gecertificeerd’ badge.

Elke Theory of Change die we opstellen, is gevalideerd door Alexander Impact. Als onafhankelijk onderzoeksbureau staan ze garant voor alle impact strategieën die wij opstellen voor onze klanten (en dus ook voor onszelf!). Daarmee garanderen we dat de Theories of Change die we opstellen wetenschappelijk gezien 100% kloppen. En wie wil dat nou niet?!


De Wall of Impact

Vanaf november 2020 was het een feit, Ten Stripes is CO2 neutraal! Onze negatieve impact op SDG 13 (Klimaatactie) nam zo flink af. Wacht, SDG 13? Die is op deze hele pagina nog nooit genoemd, toch? Klopt! Omdat het geen impact is die volgt uit onze kernactiviteiten, de dingen waarvoor onze klanten ons bellen, de activiteiten die de Nieuwe Economie laten groeien.

Toch betekent dat niet dat we hier niet graag mee bezig zijn. Het gevoel dat je CO2 neutraal werkt, is namelijk hartstikke fijn. Om ook deze impact inzichtelijk te maken, hebben we de Wall of Impact geïntroduceerd.

Deze niet te missen muur bij ons op kantoor hangt vol met allerlei manieren om impact te maken. Aan deze muur hangen doelstellingen die direct bijdragen aan onze grote impact doelstelling: de Nieuwe Economie laten groeien, en doelstellingen die hier niet direct op aansluiten, maar wel impact op de SDG’s maken. Bijvoorbeeld het feit dat we sinds 2020 een CO2-neutraal marketingbureau zijn.

Met onze de digitale Wall of Impact ontdek je welke doelstellingen, verdeeld van de grote ‘Vaak ben je te bang!’ doelstellingen, tot de kleinere Snaaaaaacks, we wanneer gehaald hebben.

Word jij het bedrijf met wie we bijvoorbeeld de doelstelling 1 miljoen paginaweergaven in 1 maand afvinken? We kijken ernaar uit om jou op te nemen op de Wall of Impact, en natuurlijk om zo samen de Nieuwe Economie te laten groeien!

Weten welke impact we allemaal gemaakt hebben in 2021? Download hier ons impact jaarverslag van 2021. Klik!