Kernwaarden bepalen

Kernwaarden, de handvatten van je bedrijf!

Wat is de gemene deler van alle mensen binnen jouw bedrijf? En welke waarden zou je willen uitstralen naar je (toekomstige) medewerkers en (potentiële) klanten? Om op lange termijn beslissingen te maken die passen bij jouw bedrijf en zo op een verantwoorde manier te groeien is het goed om op deze vragen antwoord te geven. Hoe je dat doet? Met kernwaarden!

Kernwaarden bedrijf bepalen

Wat zijn kernwaarden?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het bepalen van kernwaarden voor jouw organisatie is ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat dit dé idealen van je onderneming zijn. Het zijn de grondbeginselen en de drijfveren waar je bedrijf in gelooft en aan vasthoudt in het dagelijks beleid. Kernwaarden zijn dus de gemene deler van alle mensen die er werken en als ze goed gedragen worden, de reden dat iemand voor jouw bedrijf kiest!

Dus de definitie van kernwaarden is…

Kernwaarden zijn het DNA van een organisatie. Het zijn de belangrijkste drijfveren waarover niet te onderhandelen valt. Bij voorkeur heeft een bedrijf drie kernwaarden die samen de basis van de bedrijfscultuur vormen.

Kernwaarden van je organisatie bepalen

Kernwaarden heb je al, je zult alleen moeten uitvinden wat de belangrijkste kernwaarden in jouw bedrijfscultuur zijn. Echter, dit is geen exacte wetenschap, het is een proces waarin alle medewerkers meegenomen moeten worden. Dit proces is niet altijd makkelijk. Je hebt namelijk te maken met individuele kernwaarden, die bepalen hoe jij zelf handelt in het dagelijks leven.

Ditzelfde geldt ook voor je collega’s, en de kans is groot dat zij niet gedreven worden door precies dezelfde persoonlijke waarden. De kunst is dan ook om de gemene deler te vinden: de gezamenlijke kernwaarden.

Duurzaamheid kan bijvoorbeeld een kernwaarde zijn van je bedrijf, zonder dat elk individu een zogenaamd geitenwollensokken type is. Het gaat er namelijk om dat je medewerkers de kernwaarde duurzaamheid wel kunnen en graag willen omarmen in hun werkzaamheden binnen het bedrijf.

Een ander voorbeeld is maatschappelijke betrokkenheid of persoonlijke aandacht. Waar het om gaat is dat de persoonlijke kernwaarden van je medewerkers voor een groot deel samenvallen met de feitelijke kernwaarden van je bedrijf.

Kernwaarden en bedrijfscultuur

Tips om de kernwaarden van je bedrijf te bepalen

Ondanks dat het bepalen van je kernwaarden dus geen exacte wetenschap is, zijn er wel richtlijnen die je op een doelgerichte manier ermee kunnen helpen:

 • Doe een stap terug, en kijk met een andere bril naar je bedrijf. Wat staat voor jou en je medewerkers voorop in de bedrijfsvoering en van welke waarden stappen jullie onder geen beding af?
 • Schrijf alle kernwaarden duidelijk op die in je opkomen en laat je medewerkers hetzelfde doen (en laat je inspireren door de lijst van kernwaarden). Valt het je op dat meerdere medewerkers dezelfde kernwaarden hebben opgeschreven? Dat is mooi! Dat betekent namelijk dat jullie kernwaarden al goed in de bedrijfscultuur verankerd zijn. Je werkt natuurlijk niet voor niets voor hetzelfde bedrijf.
 • Licht de kernwaarden die hebt gekozen toe aan je collega’s, praat erover, stem erop, schop er tegenaan en probeer samen de kern van je bedrijf samen te vatten in de drie (daarover later meer) waarden!
 • Tot slot, betrek mensen uit alle lagen van je organisatie bij het bepalen van je belangrijkste waarden. Op deze manier weet je zeker dat je de kernwaarden formuleert die je bedrijf écht heeft en verbinden ze iedereen binnen je organisatie.

Kernwaarden in de praktijk

Wij zijn van mening dat elk bedrijf drie kernwaarden zou moeten hebben. Bij minder kernwaarden wordt het namelijk lastig om duidelijk te maken wat je bedrijfscultuur precies typeert. En wanneer je er bijvoorbeeld tien kiest, kunnen ze allemaal wel bij je bedrijf passen, maar hoe belangrijk zijn ze dan nog? Het aantal waarden telt dus ook mee.

Bovendien is alleen het ‘’hebben’’ van kernwaarden niet genoeg, het is belangrijk om ze ook uit te werken. Klantgerichtheid is als kernwaarde is een goed begin, maar voegt pas echt waarde toe aan je bedrijf wanneer je er lading aan geeft. Door bijvoorbeeld elke medewerker de ruimte te geven om elke week iets speciaals te doen voor je klanten, maak je de kernwaarde uniek.

Kernwaarden als unieke dragers van je bedrijf

Kernwaarden als dragers van je organisatie

Door je medewerkers op hun eigen manier invulling te laten geven aan de kernwaarden van je bedrijf, worden zelfs vaak gebruikte kernwaarden, zoals klantgerichtheid en innovatie, unieke dragers van jouw organisatie!

Kernwaarden en je missie en visie

Een missie, visie en kernwaarden die elkaar ondersteunen en versterken, verbinden de mensen binnen je bedrijf. Bovendien maken ze duidelijk wat het bedrijf wil bereiken (missie en visie) en waarom ze dit wil (kernwaarden). Je legt hiermee de basis van je bedrijfscultuur van waaruit je medewerkers hun dagelijkse keuzes maken binnen het bedrijf.

In een succesvol bedrijf zijn de missie, visie en kernwaarden bekend bij de medewerkers. Communiceer ze naar nieuw personeel, zodat ze vanaf dag één het juiste beeld hebben van hun nieuwe werkplek. Hang ze op in de kantine en laat ze terugkomen in evaluatiegesprekken.

Kortom, zorg dat ze er niet omheen kunnen, in de positieve zin. Het is namelijk belangrijk dat je blijft vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van je werknemers. Maak de missie, visie en kernwaarden dus duidelijk, maar laat de uitvoering aan henzelf over.

Kernwaarden bepalen met Ten Stripes

Marketing 3.0 Kernwaarden bepalen

Wij zijn overtuigd van de Marketing 3.0 filosofie, geïntroduceerd door marketinggoeroe Philip Kotler. Deze filosofie gaat uit van een sterke identiteit, gebaseerd op een inspirerende missie en visie en kernwaarden. Hierdoor ontstaat een fantastisch verhaal waar potentiële klanten zich aan kunnen en willen verbinden!

Om de identiteit van jouw bedrijf te kunnen vaststellen hebben we een interactieve strategische sessie ontwikkeld. In deze sessie doen we onder andere de bewezen oefening kernwaarden.

Op basis hiervan gaan wij intern flink sparren totdat we, na bloed zweet en tranen, het eens zijn over drie kernwaarden (met lading!) die perfect bij je bedrijf passen. Zo krijgen wij dus een duidelijk beeld van waar jouw bedrijf voor staat, welke richting jullie op willen en hebben jullie alles ook weer scherp voor de bril.

 

Jouw nieuwe kernwaarden samen met Ten Stripes bepalen? Neem nu contact met ons op!

KERNWAARDEN BEPALEN | CONTACT

Voorbeelden van kernwaarden met Ten Stripes

Kernwaarden: samengevat en voorbeelden

Kernwaarden samengevat

Even op een rijtje, kernwaarden zorgen er dus voor dat:

 • Duidelijk is waar je bedrijf voor staat, ook als de markt verandert
 • De idealen van je bedrijf bekend zijn
 • De identiteit van je bedrijf duidelijk is
 • Je bedrijf handvatten heeft bij het maken van keuzes en beslissingen
 • Je nieuwe mensen aantrekt die passen bij je bedrijfscultuur

Voorbeelden van kernwaarden

Voor al onze klanten die nog geen (duidelijke) kernwaarden bepaald hadden, hebben wij geholpen in dat proces, wat heeft geleid tot de volgende kernwaarden!

 • Circulair Friesland: Bezieling, Positief en Optimistisch
 • War Child: Impact, Creativiteit en Integriteit
 • Coinranking: Digitaal Leiderschap, Speels, Gelijkheid
 • Instituut CAM: Zingeving, Energiek, Krachtig
 • Scandinavische Woonwinkel: Klantgericht, Deskundig, Betrouwbaar

Geïnspireerd geraakt en wil je zelf nadenken over welke kernwaarden bij jouw bedrijf passen?

Al meer dan 369 organisaties gingen je voor, Kernwaarden

Ga in gesprek* met onze gedreven marketingstrateeg en dan gaan we ons lekker uitleven.

 • Straalt je bedrijf uit wat je denkt wat het waard is?
 • Zit er voldoende intrinsieke motivatie in het bedrijf?
 • Vertel je je verhaal eigenlijk wel goed genoeg?

Na dit gesprek ben je overtuigd van onze gedrevenheid en onze skills. Een week later heb je een concreet voorstel in de mail, zodat we jouw verhaal ijzersterk en oprecht kunnen vertellen.

*no strings attached

Neem contact op voor jouw kernwaarden, missie en visie

Met kritische sessies van Ten Stripes heeft Donker Groep de juiste vragen gevonden om te stellen aan zichzelf.

Marco Bergsma - Donker Groep

Lees wat Ten Stripes voor Donker Groep heeft gedaan