6 tips voor een marketing 3.0 strategie

6 tips voor een marketing 3.0 strategie

En inspiratie voor je contentkalender!

1. Je missie uitdragen

Veel bedrijven slagen hier slecht in. Dat is jammer, want het is een uitgelezen kans om op een positieve en krachtige manier te laten zien wie je bent en waar je voor staat. In marketing 3.0 gaat het uitdragen van je missie en visie niet alleen om de externe organisatie, maar juist ook om de interne organisatie. Weten al jouw medewerkers waar de organisatie naartoe wil? Welke bijdrage de organisatie wil leveren aan een betere wereld? Wat de visie is om doelstellingen te behalen?

Inspiratie voor je contentkalender

 • Iemand geeft een review die precies aansluit bij jou missie Reageer hier dan op met: “dat is nou precies de missie van ons bedrijf!”
 • Gebruik een muur in je kantoor om groot de missie op te zetten. Zo kunnen mensen er niet meer omheen.
 • Maak social media thema posts waarin je op verschillende manier via tekst, foto’s en video je missie tot leven brengt.
 • Zoek maatschappelijke initiatieven die bijdragen of gerelateerd zijn aan jouw missie en ga met hen samenwerken.

2. Waarden gestuurd

De kernwaarden van jouw organisatie bepalen de identiteit van jouw organisatie. Het zijn de gemene delers die iedereen binnen de organisatie omarmt en voelt. Goede geformuleerde waarden zorgen dat de diepste verlangens van consumenten beantwoord en de grootste angsten overwonnen worden. Deze waarden motiveren het personeel en geven richting aan het beleid.

Vrijheid als kernwaarde geeft een andere richting dan heldhaftig. Spiritueel geeft een bedrijf anders vorm dan gepassioneerd. Je kernwaarden moet je blijvend laden middels je marketingcommunicatie, zowel intern als extern. Zo worden patronen ingeslepen en gedrag aangepast.

Inspiratie voor je contentkalender

 • Is heldhaftig een kernwaarde? Positioneer je medewerkers als (super)helden op de ‘over ons’ pagina.
 • Bij passie als waarde kun je via social media laten zien waarom je medewerkers blij worden van het werk. Video is hier erg sterk omdat passie zo op een gemakkelijke manier over te brengen is.
 • Plaats afbeeldingen die jouw kernwaarden symboliseren over de hele website.
 • Spiritualiteit kan je levendig maken door bijvoorbeeld medewerkers- of klantinterviews te houden en deze te delen op de website. De mooiste quotes plaats je op social media met een link naar het artikel.

3. Oprechtheid

Consumenten hebben standaard een bepaalde afstandelijkheid tegenover bedrijven. Het is te vaak voorgekomen dat consumenten zijn verneukt door een puur door geld gedreven bedrijf. De betekenis (lees missie) van je bedrijf boven het verdienen van geld stellen zal meewerken het ‘geldwolven-karakter’ van een bedrijf te verkleinen en het consumentenvertrouwen in individuele bedrijven te vergroten. Marketing moet worden gezien als de hoop om het consumenten vertrouwen te vergroten. Je verhaal moet daarom kloppen. Vanuit je hart komen. En vooral oprecht zijn.

Inspiratie voor je contentkalender

 • Je klanten aan het woord laten op social media.
 • Een community bouwen op Facebook en je klanten hier stimuleren te praten over je bedrijf en hier nieuwe klanten aan toevoegen.
 • Micromomenten creëren in de customer journey waarin je de klant om feedback vraagt.

4. Transparantie

Mensen zijn niet gek. De klant van vandaag heeft zoveel meer informatie tot zijn beschikking dan 10 jaar geleden. Toch doen veel bedrijven nog erg geheimzinnig over bedrijfsprocessen, financiën, verdienmodellen, etc.

Moderne bedrijven zijn veel transparanter over hoe zij geld verdienen. AirBNB laat precies zien hoeveel geld zij verdienen en hoeveel naar de aanbieder gaat bijvoorbeeld. Ook reviewmarketing heeft ervoor gezorgd dat bedrijven transparanter moeten worden. De klant wordt hierdoor steeds machtiger. Daarom kunnen bedrijven dit maar beter gaan omarmen en klanten steeds beter faciliteren in informatie als de keten, winstmarges, lonen, bonus voor de directie etc.

Inspiratie voor je contentkalender

 • Laat ook negatieve reviews duidelijk zien en hoe je deze hebt opgelost. Niets is zo menselijk als een bedrijf dat ook daarmee om durft te gaan.
 • Maak een infographic van het verdienmodel van de gehele keten en laat zien waar jouw kosten allemaal in zitten.
 • Communiceer de winst aan het eind van het jaar en laat zien wat je er mee gaat doen, bijvoorbeeld medewerkers meer opleiding geven, een deel schenken aan een goed doel, etc.

5. Co-creatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Hoe tof is het om innovaties of verbeteringen aan je product/dienst/proces samen te doen met je klanten? Klanten hebben vaak een hele andere point-of-view dan dat jij dat hebt. En dat is heel waardevol. De betrokkenheid van klanten is daardoor ook direct een stuk groter en zij hebben vaak ideeën waar je zelf nooit op gekomen zal zijn.  Ook zullen veel klanten de bereidheid hebben om je te helpen het idee tot uitvoer te brengen. Klanten die passen bij jouw kernwaarden zijn meer betrokken dan je denkt!

Inspiratie voor je contentkalender

 • Breng samen met je klant de klantreis in kaart. Organiseer hiervoor een sessie met een bureau dat je hierbij helpt.Ten Stripes bijvoorbeeld!
 • Vraag klanten om hulp op social media. Mensen willen andere mensen graag helpen, hier direct om vragen werkt heel effectief.
 • Organiseer een wedstrijd onder klanten waarbij het beste idee een mooie prijs wint.

6. Koppel doelstellingen aan SDG’s

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geformuleerd. Jouw bedrijfsdoelstellingen koppelen aan één of meerdere van deze doelen zal veel sympathie oproepen. Juist omdat deze door de hele wereld gedragen worden en bekend zijn, is het voor iedereen duidelijk.

Om de SDG’s als geloofwaardig in te zetten moeten deze wel in één lijn liggen. met bovenstaande punten.

Inspiratie nodig voor jouw bedrijfsdoelen + SDG’s?

We organiseren graag een vrijblijvende sessie hoe jouw bedrijf dit optimaal kan doen.

Vrijblijvende SDG sessie?