Impact Analfabetisme

Waarom impact second ondernemers vragen moeten stellen en hoe impact first ondernemers kunnen helpen.

Interview met Willemien Vreugdenhil – Ministerie Binnenlandse Zaken/ kwartiermaker City Deal

Impact ondernemen is voor Ten Stripes altijd een centraal onderwerp geweest. In ons andere blog over duurzaam ondernemen worden al veel vragen beantwoord op het gebied van impact ondernemen en waarom duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is aan een goede toekomst voor de wereld en het bedrijfsleven. Veel van onze klanten zijn die-hard impact ondernemers en sommigen zijn onderweg en boeken maatschappelijke vooruitgang. En sommige zijn misschien wel onbewust aan het greenwashen.

Maar hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk? Wat doen bedrijven en de overheid nou allemaal om duurzaamheid onderdeel te maken van bedrijfsvoering? En maken we nou echt een structurele verandering?

“We hebben echt iets te verliezen als we het niet anders doen”, vertelt Willemien Vreugdenhil, Kwartiermaker City Deal Impact Ondernemen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderwerp “impact ondernemen” heeft altijd bij Vreugdenhil op de kaart gestaan en heeft door haar hele carriere en belangrijke rol gespeeld.

In deze blog lees je over impact analfabetisme, waarom traditionele ondernemers de Nieuwe Economie serieuzer moeten nemen en hoe impact ondernemers gidsen kunnen zijn en impact ondernemen bevorderen.

“Er heerst veel impact analfabetisme.”

“Het volstaat niet meer om te zeggen ‘don’t look up!” vertelt Vreugdenhil, als referentie naar de dystopische en angstaanjagend realistische film van Adam McKay uit 2021 met onder andere Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence. We kunnen niet meer wegkijken van de negatieve impact van de traditionele manier van ondernemen. Het moet aangepakt worden. En snel.

De nieuwe generatie is zich heel bewust van de negatieve impact van het traditionele denken binnen ondernemerschap. “Maar er heerst ook veel impact analfabetisme, zoals dat in ons netwerk door mensen als Michel Scholte (minister van de Nieuwe Economie) wordt genoemd”, zegt Vreugdenhil. “Veel mensen zitten vast in het oude denken van werkprocessen en daar gaat veel mis.” Grote ondernemingen die al langere tijd produceren moeten heel ver terug gaan om hun processen te verduurzamen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en af en toe een goed doel steunen is niet meer genoeg. Sociaal ondernemerschap en impact ondernemen bevorderen zijn hier belangrijke aspecten en moeten serieuzer genomen worden.

Traditionele werkprocessen moeten vanaf de grond aangepakt worden en verduurzaamd worden om een positieve ecologische bijdrage te kunnen leveren. Maar vanwege het heersende impact analfabetisme bij ondernemers van de oudere generaties, zitten hier veel uitdagingen.

Dus hoe maken we de verbinding tussen alle traditionele ondernemers en impact ondernemers?

Met de City Deal Impact Ondernemen naar de Nieuwe Economie.

Vreugdenhil is projectleider van de City Deal Impact Ondernemen. Binnen dit project zijn meer dan 80 uiteenlopende ondernemingen (overheids) organisaties, kennisinstellingen, banken, adviesbureaus en intermediairs aangesloten die hun impact op de wereld onder de loep nemen en aanpakken. Hieronder vallen talloze impact ondernemers, maar ook ondernemingen die van deze impact ondernemers kunnen leren.

“Als je alleen in je eigen bubbel blijft, komt er een soort bedrijfsblindheid waardoor mensen niet meer kunnen zien waar mogelijkheden liggen.”

De City Deal Impact Ondernemen zorgt ervoor dat deze ondernemingen uit hun bubbel kunnen komen en nieuwe ideeën kunnen betrekken bij hun werkprocessen. Om alle mogelijkheden rondom verduurzaming goed te stroomlijnen, is City Deal om de tafel gegaan met alle partners en hebben ze de belangrijkste bottlenecks geïdentificeerd.

Hier zijn vervolgens 3 sporen uit voortgekomen waardoor ondernemers en instanties hun verduurzaming en impact ondernemen in gang kunnen zetten:

  • Het Overheidsorganisatie-spoor (‘licence to break’);
  • Het loket- en netwerk-spoor (‘connecting the dots’);
  • Het financiële spoor (‘It takes two to tango’).

Check hier de infographic van City Deal voor een gedetailleerdere uitleg. Met deze 3 sporen probeert City Deal ondersteuning te bieden aan de deelnemende organisaties en ondernemingen om hun impact te vergroten.

Impact ondernemers als gids.

Om dit te realiseren is het belangrijk om een aantal koplopers te hebben om impact ondernemen te bevorderen. Dit zijn mensen en ondernemingen die als gids kunnen dienen. Impact ondernemers zouden deze gidsen kunnen zijn voor ondernemingen binnen het bredere bedrijfsleven. “En dit gebeurt ook steeds meer”, vertelt Vreugdenhil. Een mooi voorbeeld hiervan is Heineken die een cateringdeal heeft gesloten met Happy Tosti en zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden.

Doordat impact first ondernemers deze gids-rol op zich nemen, wordt het makkelijker voor de traditioneel-denkende ondernemers om stappen te maken in de richting van impact ondernemen en sociaal ondernemen. En hiermee ook het impact analfabetisme te verkleinen.

Als ondernemer kun je zelf natuurlijk ook stappen gaan zetten. Denk bijvoorbeeld ook aan het bijdragen aan Sustainable Development Goals (SDG’s) en het inzichtelijk maken van je impact. Met SDG’s kun je meer richting geven aan de impact die je maakt en hoe je kunt veranderen. Wanneer je deze impact ook gaat meten, kun je kijken waar verbeterpunten zijn en waar je zwakkere kanten liggen.

Nog een voordeel van het meten van je impact heeft te maken met autoriteit en financiële gevolgen. Als je als onderneming een impact rapport maakt dat gevalideerd wordt door een overheidsinstantie, zodat je bijvoorbeeld een keurmerk krijgt, krijg je meer autoriteit. Zo wordt impact maken ook aantrekkelijker voor grotere ondernemingen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat ondernemers hun positieve (maatschappelijke) impact kunnen vergroten en hun negatieve impact kunnen verkleinen.

Voor nieuwe ondernemers is het belangrijk dat vanaf moment één impact maken op de agenda staat. Vreugdenhil vertelt dat dit jaar de Kamer van Koophandel mee gaat tekenen voor de City Deal. Door de KVK erbij te betrekken zullen ook nieuwe ondernemers die zich inschrijven, meteen vanaf het eerste moment duurzaamheid, maatschappelijke vraagstukken en impact onlosmakelijk verbonden zien met ondernemen.

Een toekomst zonder impact analfabetisme?

Maar dit gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Het valideren van het meten van impact is een belangrijke stap maar we zijn er nog niet. Iedereen kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling op het gebied van impact ondernemen. Je ziet steeds meer studenten kiezen voor onderwijs op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke problemen.

Ondernemers met impact analfabetisme kunnen we inspireren om te veranderen en dit is de belangrijkste boodschap van dit verhaal. Ten Stripes maakt ondernemingen bewust van hun eigen impact en helpt bestaande en startende ondernemingen hun impact inzichtelijk te maken. Doordat ondernemingen, overheden, kennisinstellingen, zoals City Deal, ondersteuning bieden en de samenwerking opzoeken met ondernemingen, komen we weer een stapje dichterbij een transitie de Nieuwe Economie.

Meer weten over de City Deal Impact Ondernemen? Klik!

Plan een afspraak in met een van onze specialisten om je impact strategie op te stellen.