De Nieuwe Economie volgens Ten Stripes

De Nieuwe Economie volgens Ten Stripes

Noem het een droom. Noem het een missie. Wij als Ten Stripes strijden elke dag weer met een grote glimlach om de wereld een beetje mooier te maken. Waarom? Omdat we het leuk vinden, omdat het motiveert maar ook omdat het zo lekker complex is.

Wij geloven in de Nieuwe Economie. Een economie die de mensheid dient en waar menselijkheid centraal staat. Maar, eerlijk is eerlijk, daarvoor moeten we nog wel een hele transitie doorgaan; met als ultieme doel een goede harmonie tussen mens en natuur.

Hoe deze economie er volgens ons uit zal moeten zien, sommen we op in de volgende 10 punten.

1. Afval is volledig circulair

Slimme, efficiënte en technologische processen zorgen dat onze dagelijkse rommel wordt omgezet in bruikbare grondstoffen voor de industrie. Consumenten helpen middels gebruiksvriendelijke processen mee met scheiden van afval. Maar de grote winst wordt geboekt door slimme machines die blik, plastics, GFT en andere viezigheid slim van elkaar scheidt en schoonmaakt om weer als nieuw te worden gebruikt. De Nieuwe Economie = 100% circulair.

2. Steden worden groene oorden

Groen om ons heen maakt ons bewezen gelukkiger. De verstedelijking van de maatschappij groeit nog steeds sterk en problemen als hittestress worden groter. De rol voor de stedelijke hovenier en mensen met groene stadsvingers zal groter worden. Hoe mooi zou het zijn als we in parken een appel kunnen plukken en in onze flat elke dag een eigen gekweekte stamppot kunnen koken?

3. Digitaal, alles is verbonden

Als we alles aan elkaar weten te verbinden, krijgen we meer grip op wat we nodig hebben. We staan nog maar aan het begin van de digitale revolutie. Onze hoop is dat blockchain het vertrouwen in de samenleving kan herstellen zodat we eenvoudiger kunnen samenwerken zonder tussenkomst van machtige derde partijen. Met alle data die we verzamelen kunnen we de onzekerheid in ons leven verkleinen.

4. Samenwerken om maatschappelijke doelen commercieel op te lossen

Om maatschappelijke problemen met commercie op te lossen zullen we beter moeten leren samenwerken. Veel organisaties zijn erg op hun eigen eilandje gericht. Wij pleiten voor een 1 + 1 = 3 mindset. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder.
Door organisatiedoelstellingen te koppelen aan hoger gelegen maatschappelijke doelen (SDG’s) vind je partners die hetzelfde doel nastreven en waarmee je werkt aan een gezamenlijk doel. En nog fijner: een mooie samenwerkingen zorgt weer voor meer omzet en een beter rendement.

5. Energie komt van natuurlijke bronnen: zon, wind en water

De zon zorgt voor zes keer meer energie per dag dan dat we nodig hebben. Groene energie genoeg dus. Het probleem is dus met name de energiedistributie en opslag. Hier wordt gelukkig aan alle kanten erg hard aan gewerkt en onze voorspelling (en hoop) is dat deze ontwikkelingen zo razendsnel gaan dat we in 2030 als maatschappij volledig op groene energie kunnen draaien.

6. Consumeren doen we gewoon lekker

Consumenten blijven consumenten. Dit gaat waarschijnlijk niet veranderen, maar dit kan zeker wel verbeteren! Natuurlijk moeten we bewuster omgaan met grondstoffen en keuzes maken die gezonder zijn voor ons als mensheid. Wij geloven in een transparante en open economie waarin consumenten binnen bepaalde grenzen lekker kunnen doen wat ze willen. De industrie moet de verantwoordelijkheid nemen producten te maken die circulair zijn, zodat de troep die we maken op een verantwoorde wijze wordt omgezet naar nieuwe producten.

7. Rapporteren op basis van people, planet, profit

Bedrijven rapporteren nu op basis van financieel resultaat. Daarom pleiten wij voor een andere manier van rapporteren waar impact op milieu en mens wordt meegenomen in het jaarrapport.

Hoe anders zou het jaarrapport van de Primark eruit zien als zij zouden rapporteren over hun werkwijze? Over hoe zij omgegaan met het uitputten van waterbronnen, het besproeien van katoenplantages met chemische rommel en de erbarmelijke werkomstandigheden in de fabrieken in Bangladesh.

8. Mensen doen werk dat ze echt leuk vinden

Veel mensen doen werk dat ze niet leuk vinden. Angst om te verliezen wat je hebt is hierbij een sterke (maar slechte) raadgever. Als we weten te organiseren dat geld niet de belangrijkste drijfveer wordt voor mensen om te overleven (wij zijn wel fan van een basisinkomen), dan kunnen mensen vaker doen wat ze echt leuk vinden. Deze trend zien we nu al met de toename in de vele creatieve beroepen als infuencer, Youtuber of professioneel gamer. Allemaal beroepen die worden gedaan vanuit intrinsieke motivatie.

9. Bedrijven kiezen duidelijk kleur in wie ze zijn en waar ze voor staan

Veel bedrijven leveren ongeveer dezelfde producten. Daardoor wordt onderscheidend vermogen steeds belangrijker. Door de toenemende mogelijkheid om overal ter wereld te produceren en kopiëren in een transparante economie, gooien bedrijven het over een andere boeg. Bedrijven zullen vaker kiezen voor een menselijke maat en menselijke waarden.

10. Mensen blijven nog steeds mensen

Met al hun goede en slechte eigenschappen. Zaken als machtsmisbruik, corruptie, oneerlijke handel zullen nog steeds voorkomen. Zo zit de psyche van de mens nou eenmaal in elkaar. Echter zorgen we er ook voor dat de randvoorwaarden om ‘mens’ te zijn goed zijn, waardoor mensen op de hele wereld kansen hebben er wat van te maken. Je moet het nog wel zelf doen.

Ook tot de Nieuwe Economie behoren?